Noutati
noutati
Iluminat
arhitectural
Sisteme speciale de iluminat arhitectural pentru exterior si interior cu schimbatoare de culoare pentru hotel-uri, mall-uri, parcuri, cladiri de birouri, lacase de cult, institutii publice...
citeste mai mult...
studii de caz
Parking Management
Sisteme complete de management al parcarilor incluzand plata cu casierii automate si manuale, contorizare locuri libere, directionare, sisteme de acces pe baza de abonament...
citeste mai mult...
Fonduri europene

Proiectare

proiectare Diversitatea functionalitatilor din cadrul unei organizatii genereaza necesitatea de a expune utilizatorilor componente software si hardware care sa gestioneze intr-o maniera cat mai eficienta activitatile. Din perspectiva multitudinii de aplicatii devine impetuoasa integrarea diverselor componente in vederea asigurarii unui mediu de lucru unitar, cu un flux corespunzator al informatiilor intre diferitele module, dar si pentru a furniza un nivel al costurilor de mentenanta si operare redus, controlabil.
 
Proiectarea sistemelor integrate presupune maparea modulelor aplicative pe o infrastructura de echipamente. Pornind de la analiza specificatiilor fiecarui modul, sunt determinate necesitatile la nivel de echipamente hardware in vederea dimensionarii corespunzatoare a acestora.
 
Un alt element principal in cadrul proiectarii sistemelor integrate este infrastructura de comunicatii care trebuie dimensionata corespunzator in vederea asigurarii necesarului de trafic, a tuturor functionalitatilor pentru numarului prevazut de utilizatori si aplicarea politicilor de securitate pentru a pastra caracterul confidential al informatiilor schimbate in cadrul sistemului.
 
Proiectarea propriu-zisa a unui sistem integrat, dupa definirea cerintelor utilizator si celor tehnice se va realiza in doua etape si anume:

Proiectarea de ansamblu

In cadrul acestei etape se va stabili arhitectura de ansamblu a intregii solutii, modul de descompunere a cerintelor clientului pe componente si sub-sisteme, intrarile si iesirile sistemului.
 
Modelul de proiectare arhitecturala este o structura ierarhica alcatuita din sub-sisteme interconectate, fiecare subsistem fiind alcatuit dintr-un set de module interconectate sau din alte subsisteme. Pentru fiecare modul al arhitecturii sistemului se stabileste o specificatie cu rolul fiecarei componente, cerintele care i-au fost alocate, cu intrarile si iesirile, functionalitatile, prelucrarile si fluxul intern de date, precum si interfata de comunicare cu celelalte componente ale sistemului.
 
Proiectarea de detaliu

Daca in prima etapa s-au schitat toate nevoile si cerintele unei organizatii, in a doua etapa se va pune accent pe detalierea fiecarei functionalitati, respectiv sub-sistem, astfel incat sistemul sa ruleze eficient, fara erori sau necorelari intre diferitele module ale solutiei. Este etapa in care se construieste modelul fizic, inclusiv arhitectura hardware a viitorului sistem, iar proiectarea diferitelor module poate avea loc in paralel.